Hlavní obsah

nečinný

Vyskytuje se v

sopka: činná/vyhaslá sopkavolcán activo/apagado

výdělečně: ekon. osoba samostatně výdělečně činnátrabajador por cuenta propia, autónomo

más: navíc do počtu ap., zbytečný, hovor. nečinný, nezaměstnaný činnostíde más

volcán: činná sopkavolcán activo/encendido

činný: ling. činný rod slovesnývoz (verbal) activa