Hlavní obsah

inmueble

Přídavné jméno

  • nemovitýbienes inmueblesnemovitosti, nemovitý majetek

Vyskytuje se v

bien: nemovitosti, nemovitý majetekbienes inmuebles/raíces

daň: daň z nemovitostiimpuesto sobre el inmueble

nemovitý: nemovitý majetekbienes inmuebles

odvod: odvod (daní) z nemovitostítributación de los inmuebles

konfiskace: konfiskace nemovitosticonfiscación del inmueble

inmueble: nemovitosti, nemovitý majetekbienes inmuebles