Hlavní obsah

harmonicky

Příslovce

  1. (vyváženě) (h)armónicamente, en armonía
  2. (melodicky) (h)armónicamente