Hlavní obsah

expectativa

Nechtěli jste hledat:

expatriačníde expatriación

expediceexpedición , misión

expedičníde distribución

expeditorexpedidor

expedovatexpedir*

experimentexperimento , prueba

experimentálníexperimental

experimentátorexperimentador

experimentováníexperimentación , experimentos

experimentovatexperimentar, hacer* experimentos