Hlavní obsah

železo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (kov) hierro mkujné železohierro m dúctillité železohierro m coladosurové železohierro m bruto
  2. (železné výrobky) hierro m, ferretería fstaré železochatarra f, hierro m viejo
  3. železa (pouta) esposas f plnasadit železa komuponer a algn las esposas
  4. železa (past) cepo mnalíčit železaponer cepo m

Vyskytuje se v

hutnictví: hutnictví železasiderurgia , metalurgia de metales ferrosos

starý: staré železochatarra , hierro viejo

žhavý: Kuj železo, dokud je žhavé.A hierro caliente, batir de repente., Golpea el hierro mientras esté caliente.

železo: železapouta esposas