Hlavní obsah

člen

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (příslušník) miembro m, socio m, asociado mčestný členmiembro m de honor/honorariočlen výboruconsejero m
  2. (část, složka) parte f, componente m, elemento m
  3. (gramatický) artículo mneurčitý členartículo m indeterminado/indefinidourčitý členartículo m determinado/definido

Vyskytuje se v

určitý: ling. určitý členartículo determinado

větný: větný členconstituyente sintáctico

nestálý: nestálý člen Rady bezpečnosti OSNmiembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU

artículo: artículo definido/determinadourčitý člen

artículo: artículo indefinido/indeterminadoneurčitý člen