Hlavní obsah

vulgární

Vyskytuje se v

výraz: spisovný/vulgární výrazлитерату́рное/вульга́рное выраже́ние

вульга́рный: vulgární výrazвульга́рное выраже́ние

vulgární: vulgární mluvaмат, брань, ру́гань