Hlavní obsah

vážený

Vyskytuje se v

paní: Vážená paní!Уважа́емая госпожа́!

přítel: Vážení přátelé!Уважа́емые друзья́!

spoluobčan: Vážení spoluobčané!Уважа́емые сооте́чественники!

vážený: Vážený pane Nováku.Уважа́емый господи́н Но́вак.

jehož, jejíž, jejichž: To je člověk, jehož mínění si vážím.Э́то челове́к, чьё мне́ние я уважа́ю.

vážit: Kolik to váží?Ско́лько э́то ве́сит?

vysoce: vysoce si vážit koho/čehoвысоко́ цени́ть кого/чего

гость: Vážení hosté...Уважа́емые го́сти...

ве́шать: vážit zbožíве́шать това́р

уважа́емый: Vážení hosté!Уважа́емые го́сти!