Hlavní obsah

tušení

Vyskytuje se v

netušený: netušené možnostiнепредви́денные возмо́жности

tušit: Tuším, že... předpokládám(Я) подозрева́ю, что...

tušení: Mám tušení, že...Мне ка́жется, что...