Hlavní obsah

studentský, ob. študentský

Vyskytuje se v

konto: studentské kontoстуде́нческий счёт (в ба́нке)

senát: akademický/studentský senátакадеми́ческий/студе́нческий сена́т

prokázat se: prokázat se studentským průkazemпредъяви́ть студе́нческий биле́т

průkaz: studentský průkazстуде́нческий биле́т

ubytovna: studentská ubytovnaстуде́нческое общежи́тие

výměnný: výměnný studentský programпрогра́мма по обме́ну студе́нтами