Hlavní obsah

slovník

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jazykový) слова́рьkapesní/příruční slovníkкарма́нный/насто́льный слова́рьpřekladový/výkladový slovníkперево́дный/толко́вый слова́рьfrekvenční slovníkчасто́тный слова́рь
  2. (naučný) слова́рь, энциклопе́дия, лексико́н
  3. (slovní zásoba) слова́рь, слова́рный запа́с, запа́с слов, ле́ксика
  4. (volba slov) слова́рь

Vyskytuje se v

frekvenční: frekvenční slovníkчасто́тный слова́рь

kapesní: kapesní slovníkкарма́нный слова́рь

výkladový: ling. výkladový slovníkтолко́вый слова́рь

jednosvazkový: jednosvazkový slovníkодното́мный слова́рь

nahlédnout: nahlédnout do slovníkuзагляну́ть в слова́рь

naučný: naučný slovníkэнциклопеди́ческий слова́рь

obrázkový: obrázkový slovníkслова́рь в карти́нках

pravopisný: pravopisný slovníkорфографи́ческий слова́рь

půjčit: Můžete mi půjčit slovník?Вы мо́жете одолжи́ть мне слова́рь?

карма́нный: kapesní slovníkкарма́нный слова́рь

синоними́ческий: synonymický slovníkсиноними́ческий слова́рь

слова́рь: výkladový slovníkтолко́вый слова́рь

сокраще́ние: slovník zkratekспи́сок сокраще́ний

толко́вый: výkladový slovníkтолко́вый слова́рь

slovník: kapesní/příruční slovníkкарма́нный/насто́льный слова́рь