Hlavní obsah

sklizeň

Vyskytuje se v

třtina: sklizeň třtinyубо́рка са́харного тростника́

víno: sklizeň vínaсбор виногра́да