Hlavní obsah

neoprávněný

Vyskytuje se v

držba: neoprávněná/dočasná/osobní/společná držbaнезако́нное/вре́менное/ли́чное/совме́стное владе́ние

oprávněný: oprávněný zástupceзако́нный представи́тель

reklamace: (ne)oprávněná reklamace(не)обосно́ванная прете́нзия

živnostenský: živnostenské oprávněníлице́нзия на предпринима́тельскую де́ятельность