Hlavní obsah

krajně

Vyskytuje se v

krajní: práv. krajní nouzeкра́йняя необходи́мость

nouze: krajní nouzeкра́йняя необходи́мость

podpěra: krajní/střední podpěry mostuконцевы́е/промежу́точные опо́ры моста́