Hlavní obsah

konvenční

Přídavné jméno

  1. (ujednaný, smluvený) конвенцио́нныйekon. конвенциона́льный, усло́вный
  2. (ustálený, všední) форма́льный, обы́чный, конвенциона́льныйvoj. konvenční zbraňобы́чное ору́жие

Vyskytuje se v

konvenční: voj. konvenční zbraňобы́чное ору́жие