Hlavní obsah

dolů

Vyskytuje se v

dolem: horem dolemповсю́ду

hlubinný: hlubinný důlподзе́мная ша́хта

odshora: odshora (až) dolůсве́рху до́низу

pokládat: pokládat dolůскла́дывать, слага́ть

povrchový: horn. povrchový důlкарье́р, разре́з, разно́с

důl: uhelný důlу́гольная ша́хта

prolézt: prolézt obchody odshora dolůизла́зить магази́ны вдоль и поперёк

solný: solný důlсоляна́я ша́хта

spadnout: Ceny spadly dolů.Це́ны упа́ли.

uranový: uranový důlура́новый рудни́к

zaokrouhlit: zaokrouhlit směrem nahoru/dolůокругли́ть вверх/вниз

zlatý: zlatý důlзолото́й при́иск

hora: slibovat hory dolyсули́ть золоты́е го́ры

klobouk: klobouk dolů před kýmшля́пу доло́й перед кем

předat: předat dolů podřízenýmспусти́ть

вниз: sejít dolůспусти́ться вниз

све́рху: hovor. Prolezli obchody odshora dolů.Изла́зили магази́ны све́рху до́низу.

гора́: zhoršovat se, upadat, jít dolů o situaci ap. идти́ по́д гору

наобеща́ть: naslibovat hory dolyнаобеща́ть золоты́е го́ры

dolů: Klobouk dolů před kým! všechna čestЧесть и хвала́ кому!

veřejně: veřejně prospěšná práceобщеполе́зный труд

благотвори́тельный: prospěšná činnostблаготвори́тельная де́ятельность