Hlavní obsah

член

Vyskytuje se v

гла́вный: základní větné členyгла́вные чле́ны предложе́ния

одноро́дный: několikanásobný větný člen, větné členy plnící stejnou funkciодноро́дные чле́ны предложе́ния

член: člen rodiny, příbuznýчлен семьи́

полово́й: pohlavní úd, penisполово́й член

členský: členský státстрана́-член, госуда́рство-член

pohlavní: pohlavní údполово́й член

přidružený: přidružená země EUассоции́рованная страна́, ассоции́рованный член ЕС

větný: větný členчлен предложе́ния

žalud: žalud penisuголо́вка полово́го чле́на

člen: řádný členдействи́тельный член

nečlenský: nečlenský stát NATOстрана́ не член НАТО

porota: člen porotyчлен жюри́

stát se: stát se členemстать чле́ном, вступи́ть в соста́в

второстепе́нный: rozvíjející větné členyвторостепе́нные чле́ны предложе́ния