Hlavní obsah

упусти́ть

Vyskytuje se v

моме́нт: propást vhodný okamžikупусти́ть ну́жный моме́нт

шанс: propást šanciупусти́ть шанс

слу́чай: nechat si ujít příležitostупусти́ть слу́чай

příležitost: propást příležitostупусти́ть слу́чай

promarnit: promarnit příležitost/šanciупусти́ть слу́чай/шанс

promeškat: promeškat příležitostупусти́ть шанс

propást: propást příležitostупусти́ть возмо́жность

šance: využít/proměnit/promarnit šanciиспо́льзовать/реализова́ть/упусти́ть шанс

вид: pustit ze zřetele co, pozapomenout na coупусти́ть из ви́ду что