Hlavní obsah

сухопутный

Vyskytuje se v

во́йско: pozemní vojskoсухопу́тные войска́

krysa: přen. suchozemská krysaсухопу́тная кры́са

vojsko: armáda pozemních vojskа́рмия сухопу́тных сил

živočich: suchozemský/mořský/býložravý živočichсухопу́тное/морско́е/травоя́дное живо́тное