Hlavní obsah

социалистический

Vyskytuje se v

револю́ция: Velká říjnová socialistická revoluceВели́кая Октя́брьская Социалисти́ческая Револю́ция

socialistický: socialistický realismusсоциалисти́ческий реали́зм

sovětský: Svaz sovětských socialistických republikСою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик