Hlavní obsah

сле́дствие

Vyskytuje se v

возбуди́ть: zahájit vyšetřováníвозбуди́ть сле́дствие

сле́дствие: soudní vyšetřování, důkazní řízeníсуде́бное сле́дствие

důsledek: v důsledku čehoв сле́дствие/в результа́те чего

následek: příčina a následekпричи́на и сле́дствие

vést: vést vyšetřováníвести́ сле́дствие

vyšetřování: vést/nařídit vyšetřováníвести́/наряди́ть сле́дствие