Hlavní obsah

расто́ргнуть

Vyskytuje se v

kontrakt: podepsat/uzavřít/zrušit kontraktподписа́ть/заключи́ть/расто́ргнуть контра́кт

manželství: rozvést manželstvíрасто́ргнуть брак

rozvázat: rozvázat pracovní poměrрасто́ргнуть трудовы́е отноше́ния

rozvést: práv. rozvést manželstvíрасто́ргнуть брак

ukončit: ukončit pracovní poměrрасто́ргнуть трудово́й догово́р

vypovědět: vypovědět smlouvuрасто́ргнуть догово́р

расто́ргнуть: rozvést manželstvíрасто́ргнуть брак