Hlavní obsah

мы́сленно

Vyskytuje se v

duch: v duchuв душе́, мы́сленно, про себя́

zrak: vnitřní zrakвну́треннее зре́ние, мы́сленный взор

přenést se: přenést se v myšlenkách do dětských letперенести́сь мы́сленно в де́тские го́ды

мы́сленно: V duchu jsme s vámi.Мы́сленно мы с ва́ми.