Hlavní obsah

конечность

Vyskytuje se v

bércový: med. bércový vředтрофи́ческая я́зва (го́лени), я́зва (ни́жних коне́чностей)

končetina: horní/dolní končetinyве́рхние/ни́жние коне́чности

amputace: amputace končetin/prstuампута́ция коне́чностей/па́льца