Hlavní obsah

досту́пный

Vyskytuje se v

disponibilní: disponibilní zůstatekдосту́пный оста́ток

přístupný: (těžko) přístupná místa(тру́дно)досту́пные места́

volaný: Volaný účastník je dočasně nedostupný.Вызыва́емый абоне́нт вре́менно недосту́пен.

vozíčkář: přístupný pro vozíčkářeдосту́пный для (инвали́дов-)коля́сочников

досту́пный: místa přístupná turistůmместа́, досту́пные для тури́стов