Hlavní obsah

договори́ться

Vyskytuje se v

cena: dohodnout se na ceněдоговори́ться о цене́

dojednat: Dojednáno!Договори́лись!

domluvit: Domluveno!Договори́лись!

domluvit se: domluvit se mezi sebouдоговори́ться ме́жду собо́й

dorozumět se: dorozumět se anglickyдоговори́ться на англи́йском языке́

kloudný: Není s ním kloudná řeč.С ним не договори́шься.

přizpůsobit se: Domluvte se, já se vám přizpůsobím.Договори́тесь, я подстро́юсь под вас.

platit: Ujednáno, platí.Договори́лись!

rozumný: Není s ním rozumná řeč.С ним не договори́шься/нельзя́ договори́ться.

ujednat: Ujednáno!Договори́лись!

договори́ться: Fajn. Jsme domluveni., Ujednáno.Ла́дно. Договори́лись.