Hlavní obsah

вы́делить

Vyskytuje se v

kurziva: zvýraznit co kurzivouвы́делить что курси́вом

označit: výp. označit text myšíвы́делить мы́шью текст

přidělit: přidělit bytвы́делить кварти́ру

вы́делить: označit co myší вы́делить мы́шью что