Hlavní obsah

во́рот

Podstatné jméno, rod mužský

  1. výstřih, dekoltкру́глый во́ротkulatý výstřih
  2. límec

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

воро́та: u města, u městských branу воро́т го́рода

бить: střílet na branku бить по воро́там

вбить: dát gólвбить мяч в воро́та

у: stát u vratстоя́ть у воро́т

уда́р: střely na bránuуда́ры по воро́там

брань: Z nadávek si nic nedělej.Брань на во́роту не ви́снет.

отворя́ть: Neštěstí nechodí nikdy samo.Пришла́ беда́ отворя́й воро́та.

branka: vlastní brankaгол в со́бственные воро́та, автого́л

čára: sport. branková čáraли́ния воро́т

gól: vlastní gólавтого́л, гол в со́бственные воро́та

oblouk: Vítězný obloukТриумфа́льные воро́та, Триумфа́льная а́рка

vápno: malé vápno brankovištěпло́щадь воро́т, врата́рская пло́щадь

vítězný: archit. vítězný obloukтриумфа́льные воро́та, А́рка Побе́ды

střela: sport. střela na brankuуда́р по воро́там

vrata: vjezdová/garážová vrataвъездны́е/гара́жные воро́та

vstřelit: vstřelit gólзаби́ть мяч в воро́та

límec: chytit koho za límecсхвати́ть за во́рот кого

tele: čumět jako tele na nová vrataсмотре́ть как бара́н на но́вые воро́та

во́рот: kulatý výstřihкру́глый во́рот