Hlavní obsah

вирусный

Vyskytuje se v

заболева́ние: ви́русное заболева́ниеvirové onemocnění

onemocnění: med. virové onemocněníви́русное заболева́ние

žloutenka: infekční žloutenkaви́русный гепати́т

hepatitida: virová hepatitida typu Aви́русный гепати́т ти́па А

virový: virové onemocněníви́русное заболева́ние