Hlavní obsah

žláza

Podstatné jméno, rod ženský

  • железа́žlázy s vnitřní sekrecíже́лезы вну́тренней секре́цииzool. jedová žlázaядови́тая железа́

Vyskytuje se v

mazový: med. mazové žlázyса́льные же́лезы

mléčný: biol. mléčné žlázyгрудны́е же́лезы

potní: anat. potní žlázaпотова́я железа́

předstojný: předstojná žlázaпредста́тельная железа́

sekrece: žlázy s vnitřní sekrecíже́лезы с вну́тренней секре́цией

slinný: slinné žlázyслю́нные же́лезы

slzný: anat. slzné žlázyслёзные же́лезы

štítný: anat. štítná žlázaщитови́дная железа́

vnitřní: fyziol. žlázy s vnitřní sekrecíже́лезы вну́тренней секре́ции

endokrinní: endokrinní žlázyэндокри́нные же́лезы

hyperfunkce: med. hyperfunkce štítné žlázyгипертирео́з, гиперфу́нкция щитови́дной железы́

jedový: jedové žlázyядови́тые же́лезы

вну́тренний: žlázy s vnitřní sekrecí же́лезы с вну́тренней секре́цией

грудно́й: mléčné žlázyгрудны́е же́лезы

сли́зистый: slizové žlázyсли́зистые же́лезы

черни́льный: sépiová žláza черни́льная железа́

щитови́дный: štítná žláza щитови́дная железа́

эндокри́нный: endokrinní žlázyэндокри́нные же́лезы

žláza: žlázy s vnitřní sekrecíже́лезы вну́тренней секре́ции