Hlavní obsah

zobrazení

Vyskytuje se v

číslicový: výp. číslicové zobrazenídie Zahlendarstellung

prostorový: prostorové zobrazenídie Raumdarstellung

zobrazit: zobrazit zprávyNachrichten anzeigen