Hlavní obsah

zarytý

Vyskytuje se v

zarýt se: Kulka se zaryla do zdi.Die Kugel bohrte sich in die Mauer ein.

Feind: zarytý nepřítelein erbitterter Feind

zarýt: zarýt prsty do pískudie Finger in den Sand bohren