Hlavní obsah

wärmen

Vyskytuje se v

abgeben: sálat teploWärme abgeben

ausströmen: vyzařovat teploWärme ausströmen

hauchen: dýchnout na ruce, aby se zahřályauf die Hände hauchen, um sie zu wärmen

Wärme: To je ale teplo!Ist das eine Wärme!

dobře: dobře vodit teplo/elektřinuWärme/Strom gut leiten

ohřát: ohřát si nohy u ohněsich die Füße am Feuer wärmen

pocit: pocit tepla/chladudas Gefühl der Wärme/Kälte

rozehřát: Horký čaj s rumem tě zaručeně rozehřeje.Heißer Tee mit Rum wärmt dich bestimmt durch.

rozproudit se: V těle se mu rozproudilo příjemné teplo.Angenehme Wärme hat sich in seinem Körper ausgebreitet.

roztahovat se: Kovy se teplem roztahují.Die Metalle dehnen sich durch die Wärme (aus).

sálat: Kamna ještě sálají.Der Ofen strahlt noch Wärme aus.

wärmen: ohřát si rucesich die Hände wärmen