Hlavní obsah

vyděšený

Přídavné jméno

  • erschrocken

Vyskytuje se v

vyděsit se: Vyděsila se, když vešel.Sie erschrak, als er eintrat.

vzepnout se: Vyděšený kůň se vzepjal.Das erschrockene Pferd hat sich aufgebäumt.

entsetzen: Při tom pohledu jsem se vyděsila.Ich habe mich bei/vor diesem Anblick entsetzt.

richtig: Byl pořádně vyděšený.Er war richtig erschrocken.

vyděsit: Tys mě ale vyděsil!Du hast mich aber erschreckt!