Hlavní obsah

verurteilen

Vyskytuje se v

rechtskräftig: pravomocně odsoudit kohoj-n rechtskräftig verurteilen

rigoros: přísně posuzovat coetw. rigoros verurteilen

verurteilen: odsoudit k smrti kohoj-n zum Tode verurteilen

doživotí: být odsouzen na doživotíauf Lebenszeit verurteilt sein

nezdar: být odsouzen k nezdaruzum Scheitern verurteilt sein

odsouzený: být odsouzený k trestu smrtizum Tode verurteilt sein

pomluva: práv. odsoudit koho za pomluvuj-n wegen Verleumdung verurteilen

vězení: odsoudit koho k pětiletému vězeníj-n zu fünf Jahren Gefängnis verurteilen

smrt: odsoudit koho k smrtij-n zum Tode verurteilen

scheitern: být odsouzený ke krachu plán, obchod ap.zum Scheitern verurteilt sein