Hlavní obsah

vůči

Předložka

  • gegenüber, gegenbýt ohleduplný vůči komugegen j-n, j-m gegenüber rücksichtsvoll sein

Vyskytuje se v

loajální: být loajální vůči kolegůmgegenüber seinen Kollegen loyal sein

uctivost: uctivost dětí vůči rodičůmdie Ehrerbietigkeit der Kinder gegenüber den Eltern

beständig: být odolný vůči horku/voděgegen Hitze/Wasser beständig sein

Abscheu: mít averzi vůči jednomu člověkuvor einem Menschen Abscheu haben

widerstandsfähig: odolný vůči povětrnostním vlivůmwiderstandsfähig gegen Witterungseinflüsse