Hlavní obsah

utahovat

Vyskytuje se v

utahovat si: Utahovali si z jeho nešikovnosti.Sie verspotteten seine Ungeschichtlichkeit.

utahovat: utahovat provazeine Schnur zusammenziehen