Hlavní obsah

telefonieren

Nechtěli jste hledat:

telefonátdas Telefonat, das Telefongespräch

telefonickytelefonisch

telefonickýTelefon-, telefonisch

telefonizacedie Telefoninstallation

telefonizovatdas Telefon anschließen*

telefonníTelefon-

telefonovattelefonieren , anrufen*

telefotodas Bildtelegramm

telegrafder Telegraf

telegrafickýtelegrafisch