Hlavní obsah

reimen

Sloveso

  1. rýmovat, tvořit rýmy
  2. auf etw. Akk, mit etw. rýmovat s čímSang auf/mit Klang reimenrýmovat Sang s Klang
  3. sich reimen rýmovat seDie beiden Wörter reimen sich nicht.Ta dvě slova se nerýmují.

Odvozená slova

Reim

Vyskytuje se v

reimen: rýmovat s Sang auf/mit Klang reimen