Hlavní obsah

pozemek

Vyskytuje se v

rozměr: rozměry pozemkudas Grundausmaß

lukrativní: koupit lukrativní pozemekeine lukrative Parzelle kaufen

rozsah: rozsah pozemkudie Grundstücksfläche

skoupit: skoupit pozemky v celém krajidie Grundstücke im ganzen Land aufkaufen

vyměřit: vyměřit pozemekdas Grundstück vermessen

besitzen: vlastnit dům/pozemek/akcieein Haus/ein Grundstück/Aktien besitzen

erben: zdědit pozemek po strýciein Grundstück von dem Onkel erben

wiederholen: Přinesla míč zpátky ze sousedova pozemku.Sie hat den Ball vom Nachbargrundstück wiedergeholt.

pozemek: stavební pozemekder Baugrund, das Baugrundstück