Hlavní obsah

potlesk

Vyskytuje se v

bouře: bouře potleskuder Beifallssturm

bouřlivý: bouřlivý potleskstürmischer Beifall

ohlušující: ohlušující potleskbetäubender Beifall

sklidit: sklidit bouřlivý potlesktosenden Beifall ernten

uvítat: uvítat herce potleskemden Schauspieler mit Applaus begrüßen

vysloužit si: vysloužit si potleskBeifall verdienen

zesílit: Potlesk zesílil.Der Applaus wurde stärker.