Hlavní obsah

přeškrtnout

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

darüber: Přeškrtla řádek a napsala nad to jinou větu.Sie strich die Zeile durch und schrieb einen anderen Satz darüber.

přeškrtnout: přeškrtnout větuden Satz durchstreichen