Hlavní obsah

příslovce

Vyskytuje se v

demonstrativní: demonstrativní příslovcedas Demonstrativadverb

zájmenný: zájmenné příslovcedas Pronominaladverb

příslovce: příslovce místadas Lokaladverb