Hlavní obsah

odvozený

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

odvozený: ling. odvozené slovoabgeleitetes Wort

herleiten: odvodit vzoreceine Formel herleiten