Hlavní obsah

ochuzený

Vyskytuje se v

ochudit se: ochudit se o zážiteksich ein Erlebnis vorenthalten/nicht gönnen

ochudit: Byl jsem ochuzen o poslední výplatu.Mir wurde der letzte Lohn vorenthalten.