Hlavní obsah

neodborný

Vyskytuje se v

hantýrka: odborná hantýrkader Fachjargon

literatura: odborná literaturadie Fachliteratur

odborný: ling. odborný stylder Fachstill

odborný: odborný pracovník/lékařder Facharbeiter/Facharzt

vzdělávání: odborné vzdělávánídie Fachausbildung

název: odborný názevdie Fachbezeichnung

termín: použít odborný termíneinen Fachausdruck verwenden