Hlavní obsah

neúspěšný

Vyskytuje se v

úspěšný: úspěšný sportovec/podnikatelein erfolgreicher Sportler/Unternehmer

wie: Byla velmi úspěšná jako politička i jako umělkyně.Sie war als Politikerin wie als Künstlerin sehr erfolgreich.

neúspěšný: neúspěšný pokusder Fehlversuch