Hlavní obsah

korunovat

Nedokonavé sloveso i dokonavé sloveso

  1. (krále ap.) krönenkorunovat koho králemj-n zum König krönen
  2. přen.(završit) krönenJeho práce byla korunována úspěchem.Seine Arbeit wurde von Erfolg gekrönt.

Vyskytuje se v

Erfolg: být korunován úspěchemvon Erfolg gekrönt sein

Herrscher: korunovat za vládcezum Herrscher krönen

korunovat: korunovat koho králemj-n zum König krönen