Hlavní obsah

hodnotící

Vyskytuje se v

neosobně: neosobně hodnotit koho/coj-n/etw. unpersönlich bewerten

Wert: ztrácet na hodnotěim Wert fallen