Hlavní obsah

formulář

Vyskytuje se v

příjmový: příjmový formulářdas Aufnahmeformular

žadatelský: žadatelský formulářdas Antragstellerformular

kopírovat: kopírovat formulářdas Formular (foto)kopieren

orazítkovat: orazítkovat formulářdas Formular abstempeln

proškrtat: proškrtat prázdná políčka formulářeleere Felder eines Formulars durchkreuzen

rozmnožit: rozmnožit formulářdas Formular vervielfältigen

vzor: vyplnit formulář podle vzorudas Formular nach dem Muster ausfüllen

einfach: vyplnit formulář v jednom vyhotoveníein einfaches Formular ausfüllen

Formular: vyplnit formulářein Formular ausfüllen

versehen: zmýlit se při vyplňování formulářesich beim Ausfüllen eines Formulars versehen